Adress:
BYGGOTTO
Örslösa Prästgården 1
531 97 LIDKÖPING

Vi är ByggOtto

Otto Jansson

Mob: 070-881 25 06
E-post: otto@byggotto.se

Ann-Charlotte Jansson
Administration

Mob: 070-881 25 16

Ulf Gillgren

Mob: 070-812 29 34
E-post: ulf@byggotto.se

Marcus Otterberg

Mob: 070-609 20 75

Johan Karlsson

Mob: 070-569 24 59

Albin Råberg

Mob: 072-227 25 70

Peter Ahlstrand

Mob: 073-062 38 04